Набират се кандидатури за конкурс Натура 2000

post

За трета поредна година Европейската комисия провежда конкурс Европейска награда „Натура 2000“. В конкурса могат да участват всички, които имат дейности, свързани с Натура 2000 – местни и национални институции и органи, бизнеса, собственици и ползватели на земи, НПО, образователни институции и отделни граждани от всичките 28 държави членки  на ЕС. Заявлението за участие може…

Даваме 1,8 млрд. евро за мерки по “Натура”

post

България ще финансира мерки за опазване на европейската екологична мрежа “Натура” на стойност 1.8 млрд. евро до 2020 г. Това предвижда Националната приоритетна рамка за действие по “Натура 2000”, представена в четвъртък, пише “Капитал Дейли”. Документът е ново изискване на Европейската комисия и важи за всички страни членки, които са работили по приоритетите си едновременно….

ЕП изпраща мисия в България за нарушения по Натура 2000

post

Комисията по петиции на Европейския парламент ще подготви и изпрати своя мисия в България за установяване на многобройните нарушения в опазването на околната среда, сигнализирани от български граждани, стана ясно след заседанието й вчера. България има сериозен проблем с прилагането на директивите на ЕС за опазване на околната среда и прилагането на програмата НАТУРА 2000,…

Разширяват зоните на Натура 2000

post

Националният съвет по биологично разнообразие /НСБР/ разгледа внесена от БАН документация за разширение на 26 от съществуващите и обявяване на 5 нови зони от мрежата Натура 2000 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Свикването на съвета и разглеждането на документацията е било належащо…