До 2020 страната трябва да достигне 1.5% от БВП за научна дейност

post

До 2020 г. страната си поставя като цел делът на разходите за научно-изследователска и развойна дейност да достигне 1.5% от БВП. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на работната среща „Предизвикателствата на технологичното развитие на България“. Според него „тази цел е достижима, като за постигането й е необходимо да дефинираме обща визия…

МС одобри актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура

post

Правителството одобри актуализация на приетата през 2010 г. Национална пътна карта за научна инфраструктура. Тя отразява резултатите от направения преглед на научната инфраструктура към момента и определя приоритетните, които са в достатъчно напреднал етап, за да навлязат в процес на изпълнение през 2015-2016 г. и чието навременно реализиране е особено важно за разширяване на границите…