Производствените цени се вдигнаха с 3.7% за година

post

Общият индекс на цените на производител през септември 2018 г. нараства с 3.7% в сравнение със същия месец на 2017 г., съобщи Националният статистически институт. Увеличението се дължи на поскъпването в енергетиката с 4.2% и в преработващата промишленост с 3.8%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – с 3.0%. От данните на НСИ се…