„Национална компания индустриални зони“ ЕАД за първа година е на печалба от дейността си

post

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) за първа година през 2018 е на печалба от дейността си. Досега компанията е била на печалба само в първите години от създаването си – от лихви от апортираните парични средства, държани в банки. За последните 10 години дружеството има реални инвестиции за около 552 млн. лв. и над…