НСИ: Бизнес климатът е неблагоприятен през август

post

През август 2019 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показват данните на НСИ, пише economynews.bg. Съставният показател „бизнес климат в…