Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационната система на кадастъра

post

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Валентин Йовев и председателят на Съвета на нотариусите Красимир Катранджиев подписаха Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра и имотния регистър. Съгласно последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър от м. юни 2014…

Нотариусите получават безплатен достъп до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

post

Сделките с имоти ще бъдат облекчени благодарение на безплатен онлайн достъп на нотариусите до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), предвиждат част от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Друга възможност, която измененията предвиждат е общините сами да финансират изготвянето на кадастрални карти. В АГКК работят за намаляване…

Плащанията при недвижимите имоти ще стават по специална сметка на нотариусите

post

Плащания при извършени от нотариус възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти и които са в общ размер над 10 хил. лева, ще се извършват по специална сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните по сделката банка. Това приеха на второ четене депутатите, които…

Отново внасят за обсъждане въпросът за нотариусите и сигурността на имотните сделки

post

Закона за нотариусите и нотариалната дейност отново ще бъде внесен за обсъждане в парламента, съобщи депутатът от 41 НС и зам.-председател на Парламентарната комисия за регионално развитие и благоустройство Николай Пехливанов. Какво ще се случи със спорните текстове все още не е ясно. В началото на месец март тази година, след обвинение на Николай Пехливанов,…