Хотели с три звезди са най-търсени през зимата

post

През декември 2017 г. в страната са функционирали 1 946 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.5 хил., а на леглата – 116.6 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали…

10,7 % ръст на износа за 2017

post

Продажбите на български стоки в чужбина са нараснали с 10.7% през 2017 г., което е значително ускорение спрямо предходната година, когато увеличението беше 2.6%. Експортът е на обща стойност 52.2 млрд. лв., като две трети от сумата се дължи на сделки със страни от ЕС, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Въпреки силното представяне…

4,9 % ръст в търговията на дребно през декември 2017 отчете НСИ

post

Oборотът в търговията на дребно през 2017 г. е с 4.9% по-висок, отколкото през същия месец на 2016 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). През предходните два месеца повишението е било с 3.8 на сто, а през летните месеци – с между 2 и 3 на сто. Сравнението с декември 2016 г. показва, че най-голямо…

Строителството продължава да нараства и през ноември

post

Строителната продукция в България отбелязва ръст за девети пореден месец през ноември, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Все още обаче нивото ѝ е с над 50% под пиковото равнище, достигнато през юли 2008 г. Основна подкрепа на ръста продължава да оказва жилищният сектор, където темповете на строителство изпреварват значително инфраструктурата. Инфраструктурното строителство е…

Годишната инфлация достигна до 3%

post

Индексът на потребителските цени за ноември спрямо октомври е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Годишната инфлация спрямо ноември 2016 г. е 3.0%, съобщи Националният статистически институт. За месец най-съществено поскъпват транспортните услуги – с 1.2%, докато при съобщенията е отчетено намаление с 0.3%. Цените на храните и безалкохолни напитки са се увеличили спрямо октомври…

72.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% – на българи предпочитат хотели 4 и5 звезди

post

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 864.7 хил., или с 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 6.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Това показват данните на НСИ. През октомври 2017…

Рекорден 10.1% ръст на годишна база бележи строителството

post

Ръстът за последните две години на строителната продукция през октомври на на годишна база е 10.1%, като най-силна активност има в сградното строителство, т.е. на частния сектор, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). То расте за девети пореден месец, като през октомври увеличението е 15.1% на годишна база. Дори и да не е със същия…

3.9% ръст на икономиката през третото тримесечие отчете статистиката

post

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие показват нарастване с 3.9% на българската икономика през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 година. Според обявените от Националния статистически институт (НСИ) данни през третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза…

Бизнес климатът през ноември неблагоприятен като през октомври

post

Общият показател на бизнес климата през ноември остава приблизително на нивото си от предходния месец октомври. Това показват резултатите от традиционната месечна бизнес анкета с мениджъри на Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в сектора на услугите запазва равнището си от октомври. Единствено в…

Двуцифрено нарастване на износа и вноса отчита статистиката за деветмесечието

post

Износът за деветмесечието на 2017 г. нараства с 12.3% спрямо същия период на миналата година, а вносът – с 15.8%, съобщи Националният статистически институт. Между януари и септември от България са изнесени стоки на обща стойност 38.6 млрд. лв., а стойността на вноса е 42.8 млрд. лв. Само през септември износът възлиза на 4.5 млрд….