Приеха на първо четене Закона за насърчаване на инвестициите

post

Депутатите приеха на първо четене Закона за насърчаване на инвестициите. Според вносителя целта на предложения законопроект е привеждане на Закона за насърчаване на инвестициите в съответствие с промените на Общия регламент за групово освобождаване в сила от 10 юли 2017 г., въвеждащи нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ. Приемането на законопроекта…

НС забрани на първо четене високи сгради в центъра на София

post

Парламентът въведе ограничения във височината на сградите в София с приети на първо четене промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община. Промените бяха приети с 109 гласа „за“, 2 „против“ и 11 „въздържал се“. В централната градска част на столицата няма да се разрешава строеж на сгради по-високи от 50 метра. Въвежда…

НС отхвърли законопроекта за Фонд за жилищна политика

post

Мнозинството в Народното събрание отхвърли законопроекта на Лъчезар Тошев от “Синята коалиция” за създаване на Фонд за жилищна политика като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, съобщи БТА. Законопроектът предвижда за придобиване на жилище от фонда да могат да кандидатстват физически лица, семейства, деца и съпрузи на служители, загинали при изпълнение на служебните си задължения, предприятия…