Законови промени ще облекчат процедурите при ромяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди

post

Правителството предлага за одобриние промени в Закона за опазване на земеделските земи, насочени основно към облекчаване на физическите и юридическите лица при провеждане на процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране или на трасета и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Съгласно сега действащата нормативна уредба промяна на предназначението на земи се…

Различните нужди на регионите изискват гъвкава регионална политика

post

Освен да бъде адекватно финансирана, бъдещата политика на сближаване на Европейския съюз трябва да бъде по-гъвкава съобразно регионалните различия, като същевременно трябва да бъдат опростени правилата, а мониторингът – подобрен. Това отбелязаха депутатите в резлюция, съобщиха от Европейския парламент (ЕП). Според членовете на ЕП, настоящата политика, която позволява разпределение на фондове според целите – “сближаване”,…