Изграждат зелен оазис в центъра на Благоевград

post

Започва изграждането на нов зелен оазис в центъра на Благоевград. Парковата площ ще заема 16 декара на брега на река Благоевградска Бистрица срещу кампуса на Американските общежития. Новият парк е замислен с оригинални архитектурни решения и нововъведения. Той е съобразен със съществуващата екосистема и климатични особености на региона. Зелената зона ще разполага с три детски…

Архитекти създават зелен оазис по поречието на Марица

post

“В момента Пловдив е “загърбил” реката, затова ние се опитваме да насочим вниманието към нея и да се впишем в едно цялостно бъдещо разработване на територията”, обясняват от екипа. С днешна дата достъпът до крайречната зона е силно ограничен. Проблем създава и близкият паркинт с 48 паркоместа, който се появи при реконструкция на уличното платно…