Броят на областите в България ще бъде преразгледан за следващия прогарамен период

post

България е сравнително малка държава, така че броят на общините и областите спрямо средноевропейските страни винаги е бил обект на анализ. Има регламент, съгласно който броят на областите на т. нар. ниво 3 трябва да отговаря на определени изисквания и на европейски регламент като брой население и вид на услугите, които се предоставят на територията…

До края на октомври ще имаме секторни антикорупционни планове в пет области

post

До края на октомври трябва да бъдат изготвени секторните антикорупционни планове в областта на здравеопазването, енергетиката, земеделието, транспорта, данъчната и митническата администрация. Това решение беше взето на заседание на Националния съвет по антикорупционни политики. Тяхното изготвяне е мярка от Националната стратегия за борба с корупцията 2015-2020 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Първият секторен…

Зам.-министър Аспарухов: Усвояването на средствата по трансграничните програми е шанс за граничните области и общини

post

„Усвояването на средствата по трансграничните програми е голям шанс за граничните области и общини. Затова е необходимо да проявим по-голяма активност.“ Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов при представянето на одобрената от Европейската комисия Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България Interreg V-A Румъния–България 2014-2020 г.  Заместник – министърът взе…

В кои области качеството на живот е най-високо?

post

Наличието на голям областен център невинаги означава по-добро качество на живот в България. Това става ясно от публикуваната от Института за пазарна икономика (ИПИ) оценка „Качество на живот в областите”. Традиционно спряганите като големи и проспериращи области Варна и Бургас отстъпват място на по-малки такива като Габрово и Пазарджик. Голямата разлика между София (столица) и…

България предлага проекти в четири приоритетни области за Дунавската стратегия

България е предложила проекти в четирите приоритетни области на Дунавската стратегия – свързаност, околна среда, социално-икономическо развитие и управление и сигурност. Страната ни е заинтересована и има готовност да осъществява координацията на дейностите по приоритетна ос „Развитие на туризъм и културен диалог” на Дунавската стратегия. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен…