Облекчават се процедурите за гражданите и бизнеса при ползване на административни услуги

post

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за административното обслужване, стана ясно след края на заседанието на Правителството. Помените включват възможността за граждани и представители на бизнеса да подават своите искания за предоставяне на административни услуги към една единствена администрация, стига тя да участва в съответното производство за комплексна административна услуга. Тази мярка ще има значим…

Промени в Закона за опазване на околната среда облекчават малкия и среден бизнес

post

Да не се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер. Това предвижда направеното изменение в Закона за опазване на околната среда, което ще облекчи малкия и среден бизнес…

Облекчават длъжниците по ипотечни кредити?

post

Да се облекчат длъжниците, изтеглили ипотечен кредит от банка, който не могат да изплащат, предлага председателят на бюджетната комисия в парламента и депутат от ДПС Йордан Цонев. Идеята му е, ако клиентът на банката изпадне в просрочие и не може да плаща заема, с продажбата на жилището му, той да престава да бъде длъжник. В…

Облекчават процедурите при инвестиции в пристанища

Изграждането на нови пристанища да става само от инвеститор, притежаващ сертификат за инвестиции клас ‘А’. Това предвиждат готвените промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, обяви народният представител от ГЕРБ Димитър Атанасов, цитиран от DarikFinance. „Когато се избере инвеститор клас‘А’, той достатъчно добре е показал намеренията си и не е нужно…

Облекчават процедурите за концесия на морските плажове

post

Изграждането на изкуствени плажове ще бъде регламентирано със специални промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Те ще могат да се появяват върху публична държавна собственост. Това съобщи Милен Топалов, директор на дирекция “Концесии” в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Заедно със зам.-министъра на регионалното развитие Екатерина Захариева и представители на бизнеса…