Нов модел за административно обслужване ще улеснява бизнеса и гражданите

post

Въвеждане на услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ предвижда проект „Трансформация на модела на административно обслужване“. Вместо традиционното предоставяне на различни самостоятелни услуги от различни институции, при услугите от типа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ те се групират от гледна точка нуждите и очакванията на потребителя (физическо или юридическо…

Нов закон ускорява административното обслужване на инвеститори, изпълняващи сертифицирани проекти

post

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. С тях се създава възможност за по-добра координация между централната и местната власт в посока ускоряване на административното обслужване на инвеститорите, изпълняващи сертифицирани проекти. Нова разпоредба предвижда министърът на икономиката и енергетиката да изпраща служебно копие от издадения сертификат до кмета на…

АУЕР с проект за по-добро обслужване в сферата на ВЕИ

post

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” на стойност 632 677 лв. Проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия” цели предоставянето на по-добро обслужване в…