Търсят изпълнители на два обходни пътя

post

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява две открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: 1.  Определяне на изпълнител за строителството на обект: „Обходен път на гр. Враца – Път І-1 (Е-79) от км 0+000 до км 6+816.60”: – Дължина на участъка – 6.816 км; – Максимален срок за изпълнение –20 месеца; – Методиката за избор…