Правителството отпусна12,270 млн. лв. за ремонт и реставрация на културно- исторически обекти и за общинска инфраструктура

post

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер до 12,270 млн. лв., от които 4,185 млн. лв. се предоставят на Министерството на културата по политики в областта на опазване на движимото и недвижимо културно наследство и на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование….

МС предлага преструктуриране на заемното споразумение с МБВР по проект за общинска инфраструктура

post

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменението на заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 май 2011 г. и 17 май 2011 г. Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, като 81 млн. евро са…

„Топлофикация София” става 100 % общинска собственост

post

Столичният общински съвет гласува придобиването на 100 %  от акциите на “Топлофикация-София”, които сега са  собственост на държавата, предава БТА. Предложението всъщност е на правителството, което в началото на май прие решение за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на Столична община на притежаваните от държавата акции от капитала на „Топлофикация София“ ЕАД. За придобиването…