Българската народна банка ще бъде орган по преструктуриране на банките у нас

post

Министерският съвет одобри проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни…

Национален икономически съвет ще бъде консултативен орган към МС

post

Правителството създава Национален икономически съвет като консултативен орган към Министерския съвет при определяне и провеждане на икономическата политика. Съветът ще анализира и преще бъде длага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката. Неговите членове ще изготвят препоръки и ще консултират правителството по проблемите на общото икономическо развитие на…

Контролен орган ще следи за техническото състяние на язовирите

post

Подготвени са промени в закона за водите, които предвиждат да се въведе единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на хидротехническите съоръжения и това ще бъде Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Нейна отговорност ще бъде да контролира състоянието на съоръженията, да издава предписания на собствениците и операторите на тези…

Централния орган за обществени поръчки ще подобри взаимодействито с министерствата

post

Създава се Централен орган за обществени поръчки (ЦООП), който ще подобри работата с органите на изпълнителната власт и взаимодействието му с министерствата-възложители, реши правителството на вчерашното си заседание. ЦООП беше създаден с цел да се намалят административните разходи и да се минимализира корупционният риск при провеждането на обществени поръчки. Неговите задачи са да провежда процедури…