КЗК отхвърли обвинението на Обединение „Национални транспортни оси”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбата на Обединение „Национални транспортни оси” срещу решение на Агенция «Пътна инфраструктура» за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с цел избирането на строителен надзорник на Лот 2 от автомагистрала Тракия. От обединението твърдят, че е незаконосъобразно отстранено, като посочва, че в…