Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационната система на кадастъра

post

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Валентин Йовев и председателят на Съвета на нотариусите Красимир Катранджиев подписаха Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра и имотния регистър. Съгласно последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър от м. юни 2014…