Ускоряват процеса на паспортизация на водните обекти

post

Правителството взе решение да се ускори процесът на паспортизация на водните обекти. Решението е въз основа на препоръки в Доклад за извършен пролетен и есенен мониторинг през 2013г. за предотвратяване или ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите и създаване на междуведомствена работна група с цел осигуряване на живота и здравето на населението, опазване…

Удължават срока за паспортизация за държавни сгради

post

Сроковете за паспортизация на сградите – държавна и общинска собственост, както и частните сгради от първа и втора категория се удължават до края на 2014 г, предвиждат промени в наредбата за техническите паспорти на строежите, обнародвани в Държавен вестник, съобщи Investor.bg. Първоначалният срок за паспортизация на държавните и общинските сгради беше 31 декември 2011 г….