7 са основните приоритети за пътна инфраструктура през периода 2014-2020 г.

post

Седем са основните приоритети, на които залагат от Министерство на регионалното развитие и благосутройството за изграждане на пътната инфраструктура на България за периода 2014-2020 г. Това са: – ЛОТ 3 на Автомагистрала „Струма”; – Автомагистрала „Хемус” (участък 1 – автомагистрален участък „Ябланица-Велико Търново” и участък 2 – скоростен път „Велико Търново-Шумен”); – тунел под връх…

7,24 млрд. евро ще усвои МРРБ в периода 2014-2020 г

post

Министерството на регионално развитие и благоустройството е фокусирало работата си върху шест приоритета – Стратегия 2020 – в частта пътна инфраструктура; Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР); Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Подобряване на законовата рамка – Закон за устройство на територията, Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Закон за кадастъра и имотния регистър; Закон…

От ЕК удължиха периода за допустимост на разходите по ИСПА

Европейската комисия (ЕК) издаде разрешение за удължаване периодът на допустимост на разходите за проектите по програма ИСПА, одобрени за финансиране от ЕК след 1 януари 2004 г, съобщават от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Както Strоimedia.bg вече писа в сектор “Околна среда” проектите, одобрени за финансиране през 2004 г. са шест – четири…