ЮНЕСКО постави строги условия за опазване на НП „Пирин”

post

Комитетът за световното наследство към ЮНЕСКО даде последен шанс на България да докаже, че може да опази Пирин, като изрази своето разочарование:  „Изключителното световно значение на обекта беше нееднократно и значително повлияно от развитието на ски съоръжения и ски писти до степен, при която обектът може да бъде разглеждан за включване в Списъка на световното…

Одобрено е разширението на НП „Пирин” като Обект на ЮНЕСКО

post

Приета е номинацията на България за актуализиране на границите на Национален парк “Пирин” като Обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО, съобщава пресцентърът към Министерство на околната среда и водите. Тя има за цел подобряване управлението на НП “Пирин” и е внесена от МОСВ в Центъра по световно наследство през януари 2009 г. Номинацията бе…

12