Тринадесет общини си поделят 6.1 млн. лв. за маркетинг на дестинациите

post

Тринадесет общини получават 6.1 млн. лв. като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие (85%)  и националния бюджет (10%). От страна на бенефициентите съфинансирането е около 300 хил. лева. В рамките на схемата общините ще изпълняват проекти за развитие на дестинации със значителен…

Три общини си поделят 87 млн. лв за ВиК проекти

post

Общо 87 млн. лева ще си поделят общините Бяла Слатина, Бяла /област Варна/ и Исперих за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на съответните места. Договорите за изпълнението на дейснотите бяха подписани от министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,…

21 общини си поделят 50 млн. лв за енергийна ефективност в училищата

post

21 общини получиха близо 50 млн. лв. за обновяване на образователната инфраструктура. Средствата се отпускат от Оперативна програма регионално развитие по схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”. За новата учебна година ще бъдат ремонтирани и обновени 54 училища и 38 детски градини и ясли, в…

Министерства си поделят контрола за язовирите

post

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез НЕК, предприятие „Язовири и каскади” ще осъществява цялостния контрол по техническото състояние и безопасност на всички язовири и микроязовири в страната, независимо от тяхната собственост. Това стана ясно след работна среща, в Министерски съвет, във връзка с преодоляването на неяснотите по отношение собствеността, управлението и отговорността за стопанисване…