Условията за правене на бизнес у нас се подобряват

post

През януари 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.6 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрения бизнес климат в строителството и сектора на услугите, сочат данни на Националния статистически институт. Показателят „бизнес климат в промишлеността” запазва приблизително равнището си от декември 2015 г. Настоящата производствена активност се оценява като леко…

Подобряват водоподаването в Аврен с проект за 2,9 млн. лв

post

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева стартира официално първия обект, финансиран по програмата на МРР за борба с безводието. Със символична първа копка министърът даде начало на изграждането на втория етап на магистралния водопровод за община Аврен, област Варна. Стойността на обекта е 2.9 млн. лв., а средствата са осигурени от Публичната инвестиционна програма на…

Подобряват инфраструктурата в Северозападна България със 70 млн. лв

post

В областите Видин, Враца, Ловеч, Габрово и Плевен до края на годината, ще бъдат инвестирани над 69 млн.лв. от Публичната инвестиционна програма на правителството. От тези средства за Плевенска област са осигурени над 16 млн.лв. за 17 проекта. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, която беше на посещение в Плевен. С близо 10,5…

Подобряват градската среда в 36 общини

post

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева връчи вчера чекове за стойността на безвъзмездната финансова помощ, която 36 общини получават за реализация на проекти по схема „Зелена и достъпна градска среда“ от Оперативна програма „Регионално разривите“ 2007-2013 г. Общата стойност на всички 36 одобрени проекти е близо 260 млн. лв. В нея…

Подобряват качеството на спешната медицинска помощ с европроект

post

Подобряване качеството на спешната медицинска помощ като ключов елемент за издигане нивото на цялото ни здравеопазване. Това е задачата, която трябва да се постигне с реализация на проекта „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояние”. Той е на стойност 6 258 653 лв.  и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките…

Русе и Гюргево ще подобряват транспортната инфраструктура за близо 7 млн. лева

post

Общините Русе и Гюргево започват изпълнението на проект за близо 7 млн. евро. „Подобряване на достъпността на еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9“ се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007-2013, а официалното подписване на договора беше в края на миналата седмица. Основните цели са подобряване на транспортната инфраструктура и оптимизиране координацията на трафика в трансграничната…

Подобряват се редът и условията за провеждане на процедурите по ОВОС и екологична оценка

post

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, с който се въвеждат основни реформи, насочени към децентрализация и оптимизиране на разрешителни и съгласувателни режими. Целта е да се установи конкурентна среда и да се намали бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса. Според промените се децентрализира процедурата…