НДЕФ пусна нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

post

За пети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК). Набирането на проекти по схемата започва от 20 август. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства. Безвъзмездната субсидия е…

Проекти за 430 млн. евро са подадени по втората покана на Механизма за Свързана Европа

post

Подадените проектни предложения в сектор „Транспорт“ по втората покана на Механизма за Свързана Европа (Кохезионен пакет) са на обща стойност 430 млн. евро. Седем са изпратените проекти от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ДП „Ръководство на въздушното движение“. В железопътния сектор, НКЖИ кандидатства с проекти за модернизация на жп отсечките Волуяк…

Проекти за над 15 млн. евро от България са подадени по първата покана на програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния 2014-2020

post

Общо 36 проекта одобри за финансиране Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. Те са на стойност 24 937 162 евро и са за изпълнение на меки мерки в приоритетните оси на програмата – „Добре свързан регион“, „Зелен  регион“ и „Безопасен  регион“. Приблизителният бюджет за българските партньори е 15,23 млн….

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на Република Македония oбявяват първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз….

Покана за включване на български строителни фирми в бизнес делегация и двустрани бизнес срещи в Париж

post

Френско-българска търговска и индустриална камара, в сътрудничество с Парижката търговска камара, търси фирми, работещи в следните сфери на дейност: – подизпълнители в груб строеж и довършителни работи, разполагащи с технически ръководители и архитекти, както и с арматуристи, кофражисти, специалисти подово покритие и покривни конструкции (включително затворени навеси и други инсталации); – специалисти по ОВК, ВИК,…

Обявена е Покана по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия oбявиха първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чиятo цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на…

Покана за участие в работна група за разработване на програма за регионално развитие за 2014-2020 г

post

Управляващият орган на ОП “Регионално развитие” отправя покана към неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на оперативна програма за регионално развитие, да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група, съобщиха от ведомството. За водещо ведомство за разработването на оперативна програма за следващия програмен период беше…

Отворена е четвърта покана за проектни предложения по програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г

post

Последната, четвърта покана за проектни предложения по програма „Югоизточна Европа“, е отворена за кандидатстване от 10 октомври 2011 година до 25 ноември 2011 година, 16:00 часа централноевропейско време, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тя важи за всички приоритети и сфери на интервенция. Прогнозният бюджет на поканата е 52,7 милиона евро от Европейския…

Покана за оферти за обновителни работи по проект ПРООН

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ПРООН отправят показа за представяне на оферти за извършване на обновителни работи две многофамилни жилщни сгради. Първата се намира в на бул. „Мадрид” № 11, а втората  в ж.к. „Захарна фабрика”, блок 11 в София. Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” е съвместен проект на Министерството на…

ЕИБ публикува покана за избор на Фондове за градско развитие по JESSICA

post

Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ), в качеството си на Холдингов Фонд по JESSICA за България отправиха покана за заявяване на интерес с цел избор на един или няколко фонда за градско развитие. Те ще получат финансиране от приблизително 61 205 010 лева (31,3 млн. евро), предоставени от Европейския фонд за регионално развитие за реализиране на проекти…

12