Общини ще погасяват заеми за покриване на ДДС по проекти по САПАРД по нов механизъм

post

Правителството прие нов, опростен механизъм за финансиране на общините във връзка с погасяването на заемите за покриване на разходи за ДДС към централния бюджет по одобрени проекти по САПАРД. Той предвижда предоставени заеми за плащане на съответния размер на ДДС да се възстановяват чрез Държавен фонд „Земеделие”, а не както досега – от централния бюджет…

Два пъти повече проекти за покриване на международно признати стандарти по ОП „Конкурентоспособност”

Бизнесът кандидатства с 629 проектни предложения по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Покриване на международно признати стандарти” по оперативната програма „Конкурентоспособност”. Броят на проектите е два пъти по–голям от заявените по същите схеми, които бяха обявени през 2007 г. и 2008 г., отчита Управляващият орган.. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)…