Получаваме 76 млн. франка по Българо-швейцарското споразумение за сътрудничество

post

Междинният резултат към момента по Българо-швейцарското споразумение за сътрудничество е, че имаме пълно договаряне по програмата в размер на 76 млн. швейцарски франка, заяви на брифинг вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев. Пълното договаряне на средствата е финалният резултат, който преследваме. На база доброто сътрудничество, което двете страни успяха да покажат през последните…

Получаваме над 1,7 млрд. евро за околна среда до 2020 г.

post

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС през програмния период. Програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията…

Получаваме 1,1 млрд. евро за развитие на телекомуникационни проекти

post

България ще получи 1,1 млрд. евро през следващите 7 години за развитие на телекомуникационни проекти по Механизма за свързване на Европа. Това заяви служебният министър на транспорта Николина Ангелкова при откриване на информационен ден за популяризиране на възможностите за финансиране на телекомуникационни проекти. По думите ѝ сумата е изключително голяма и на всяка цена страната…

Получаваме 260 млн. евро за извеждане на блокове 1-3 на АЕЦ Козлодуй от експлоатация

post

България ще получи 260 млн. евро за извеждането на блокове от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй. Финансова помощ от Европейския съюз ще помогне също и на Литва и Словакия да завършат извеждането от експлоатация на атомни мощности в електроцентралите Игналина и Бохунице, в следващия бюджетен период на ЕС (2014—2020 г.). Терминът „извеждане от експлоатация“…

Получаваме още 800 000 лв. за саниране до 2020-та

post

Още около 800 000 лева са предвидени за саниране на жилищата у нас през 2014-2020 г., стана ясно от презентация на строителния министър Лиляна Павлова за новата програма “Региони в растеж”. Около 700 000 жилища у нас имат нужда от мерки за енергийна ефективност. “Очакваме типовите проекти за панелните апартаменти да са готови през март”,…

Получаваме 126 млн. евро за подкрепа на НПО

post

В следващите пет години България ще получи финансова помощ в размер на 126 млн. евро за подкрепа на неправителсвена организация, сформирана от страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Това каза посланикът на Норвегия у нас Тове Скарстейн, след като присъства на учредяване на консултативен съвет към НП “Централен Балкан“. Проектите по…