96 проекта получават близо 265 млн. евро по програма LIFE

post

Eвропейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 264,8 млн. евро в подкрепа на околната среда, природата и екологосъобразния растеж в Европа. Инвестициите са за 96 нови проекта в 21 страни от ЕС, финансирани в рамките на програма LIFE за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на околната среда и ефективното използване на ресурси в…

Нотариусите получават безплатен достъп до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

post

Сделките с имоти ще бъдат облекчени благодарение на безплатен онлайн достъп на нотариусите до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), предвиждат част от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Друга възможност, която измененията предвиждат е общините сами да финансират изготвянето на кадастрални карти. В АГКК работят за намаляване…

Инвеститори, разкрили нови работни места ще получават облекчения при осигуровките

post

Сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите предприятия, разкрили нови работни места, ще получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца. Това предвиждат промените в закона, които бяха приети окончателно от парламента днес. Условието за ползване на преференцията е инвестицията и трудовата заетост да се поддържат от работодателите…

85 фирми получават финансиране за технологична модернизация

post

  От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП “Конкурентоспособност” в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за…

Девет общи получават финансиране за изграждане на спортни зали

post

Девет общини ще получат до 10 млн. лв. общо за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в 10 училища и за обособяването им в многофункционални спортни зали, реши правителството. Това са Столична община и общините в Пловдив, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен. 4 млн. от…

Осем общини получават 20 млн. лв за деинституционализация

post

Осем проектни предложения ще получат финансиране по схема ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” на ОП “Регионално развитие”, стана ясно след приключване на оценката на Управляващия орган. Конкретни бенефициенти по схемата са 62 общини, като в рамките на третия краен срок (17 април 2012 г.) са били подадени общо 8 проектни…

11 проекта получават финансиране от фонд за рисков капитал

post

Фондът за рисков капитал Eleven вече избра първите 11 екипа, които ще финансира. Сред тях 9 са български, един от Румъния и един – от Турция, съобщи Money.bg. За пръв път тази година технологичният гигант Google ще партнира на фонда в региона. Специалисти и водещи предприемачи ще насочват млади екипи у нас по пътя към…

Още три общини получават финансиране по ОПОС

post

Още три общини ще получат безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” за реализацията на свои прокети. Това става възможно, след като министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете на общините Червен бряг и Нови пазар подписаха договори за финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на общините, а…

121 фирми получават помощ за модернизация

post

121 компании получиха безвъзмездна финансова помощ за модернизация на дейността си. Това стана по схемата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Договорите бяха подписани днес от премиера Бойко Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Всяка от компаниите получи средно по…

Три общини получават имоти от държавата

post

Общините Елхово, Каварна и Бяла получиха правото да управляват имоти – държавна собственост, които да използват за развитие на местни дейности, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. На община Елхово безвъзмездно беше прехвърлен бивш военен имот от 27 дка с една сграда, намиращ се в местността „Долен герен” край града. Предоставянето на имота ще позволи…