МИЕТ получава 13 млн. лв за извеждане на блокове на АЕЦ и популяризиране на туризма

post

Министерският съвет взе решение за предоставяне на общо 13 млн.лв. от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. От тях десет милиона лева ще отидат за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на първи и втори блокове на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и три милиона лева за…

МРРБ търси медия шоп за популяризиране на дейностите по ОПРР

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ търси медийна агенция, която да осигурява достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии. Това става ясно от публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки открита процедура. С изпълнението на заданието се цели в максимална степен…