Асоциацията на кредитните посредници в България възобновява своята дейност

post

През есента на  2018 година беше възобновена дейността на Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/ или Association of the Credit Intermediaries in Bulgaria /ACIB/ с устав, приет на общо събрание. Сдружението е регистрирано в съотвествие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в…

БФБ отличи инвестиционните посредници с най-високи резултати

post

БФБ-София отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2015 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 60 047, като оборотът на БФБ-София възлиза на 410 779 043 лв. На церемонията, която се провежда за 15-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди: За инвестиционен посредник сключил най-много сделки…

Създават фонд за преструктуриране на банки и за преструктуриране на инвестиционните посредници

post

Създават се два нови фонда – единият за преструктуриране на банки, който ще се управлява от УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките  и вторият за преструктуриране на инвестиционните посредници , управляван от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Това предвижда правителственият законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, който…

Инвестиционните посредници ще бъдат с 1.5 млн. лева минимален капитал

post

Инвестиционните посредници, без предвидените в закона изключения, трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 1 500 000 лв. Това записаха депутатите в промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, гласувани на второ четене, предаде БТА. Оставащите до края на проекта текстове ще бъдат обсъдени и гласувани на следващата сесия на парламента, която…

МС отпусна 2,5 млн. лв. за АПСК за 2012 г

post

Правителството утвърди план-сметката за 2012 г. на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съобщиха от пресцентъра на МС. В нея са заложени 2 494 000 лв. за обслужване на приватизационния процес и следприватизационния контрол. Средствата са за заплащане на посредници по приватизационните сделки, за…