Трябва да постигнем 10% дял на ВЕИ в транспорта

post

До 2020 г. трябва да достигнем 10% дял на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в транспорта. Това може да се постигне по три начина – смесване на биогорива и конвенционални горива, чрез електромобилите и чрез специално адаптирани транспортни средства, които могат да ползват само биогорива или почти изцяло биогорива. Това каза екоминистърът Нона Караджова в предаването…