Два пъти по-бърз темп на плащанията през 2012 г. по ОПРР

post

257 договора на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 411 639 504,88 евро са сключени през 2012 година. Това е посочено в  доклада за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР), представен на Дванадесетото заседание на комитета за наблюдение на ОПРР, което се проведе в Трявна на  28 май 2013 г. Към края…