Изменя се Правилникът за издаване на български лични документи

post

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български лични документи/ПИБЛД/. Целта на направените промени е намаляване на административната тежест на гражданите. Въвеждат се редица облекчения за хората: чрез електронната автоматизирана система за електронни услуги на Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление…

Строителите ще имат нов правилник

post

Камарата на строителите в България (КСБ) ще изготви правилник за строителството, подобен на този в Германия, който само е бил допълван през последните 100 години. Това съобщи председателят на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов. „Камарата вече е влязла в контакт с немските си колеги и те ще ни съдействат за изготвянето му”,…

Приет е Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

post

Министерски съвет прие Устройственият правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Ведомството е правоприемник на Агенцията по енергийна ефективност и бе създадено със Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), който е в сила от 3 май т. г. Числеността на персонала е определена на 70 щатни бройки, каквато е и в момента. Агенцията ще…