Банковият пазар предоставя няй-добрите от няколко години условия за корпоративно кредитиране

post

В момента банковият пазар в България предоставя най-добрите условия от доста години насам за корпоративно кредитиране. Причина за това са ниските лихви по фирмените заеми в лева, които през миналата година са намалели с цели 1,38 процентни пункта до 5,31% в сравнение с края на 2014 г. На това мнение е директорът на Райфайзенбанк България,…

Програма “Дунав” предоставя 222 млн. евро за подкрепа на региона

post

„В юбилейната година на европейското териториално сътрудничество всичките 12 програми за международно сътрудничество, в които България участва, са одобрени и по голяма част от тях вече може да се кандидатства“. Това каза  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на информационната среща по новата програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. „Програма „Дунав“ ще подкрепя развитието на…

МБВР ще предоставя консултантски услуги за Фонд на фондовете

post

Народното събрание ще ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), което беше подписано на 14 септември 2015 г. в гр. София. Със Споразумението…

Правителството предоставя 500 000 лв. за проучване и реставрация на НИАР „Плиска“

post

  „Министерският съвет реши целево да бъдат предоставени 500 000 лв. за археологически разкопки, проучвания, реставрация и консервация на археологическия комплекс „Плиска“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова след правителственото заседание. С част от тези средства като първи етап ще бъдат финансирани проучванията на пет археологически обекта – свещения кладенец (аязмото…

Правителството предоставя на концесия четири плажа

post

  Правителството открива процедури за предоставяне на концесия за услуга за четири морски плажа – „Козлука“ в община Несебър, „Созопол-Буджака“ в община Созопол, „СБА“ и „Иканталъка 2” в община Каварна. Предлаганият 15-годишен срок на концесиите е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Процедурите…

БАН ще предоставя експертна помощ на Министерство на икономиката

post

Българската академия на науките (БАН) ще предоставя експертна помощ на Министерството на икономиката при повеждане на важни реформи и изготвяне на закони като Закона за иновациите. Това заявиха след подписване на споразумение за сътрудничество между двете институции председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и министърът на икономиката Божидар Лукарски, съобщи БТА. „Освен че академията е…

“За Земята” предоставя 20 микро гранта за осъществяване на смели граждански зелени идеи

post

“За Земята” предоставя 20 микро гранта до 1000 евро за осъществяване на смели граждански зелени идеи. Идеите трябва да носят обществена полза и да направят света по-добро място за живеене. В конкурса могат да участват отделни граждани, неформални граждански групи и граждански организации. Проектните предложения се представят в рамките на 3 страници (1800 символа на…

ББР ще предоставя кредити на МСП при облекчени условия

post

Българската банка за развитие ще предоставя кредити при облекчени условия на малките и средни предприятия за производство, иновации и експорт по споразумение с Търговско-промишлената палата. През последната година Българската банка за развитие успя да свали цената на кредитния ресурс за цялата банкова система, коментира пред БНР изпълнителният директор Иван Христов. Да стигнеш до кредитиране на…

Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС

post

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър във връзка с транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент. Директивата предвижда взаимното свързване на търговските регистри във всички страни-членки на ЕС чрез създаване на  централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите…

Джесика предоставя още 100 млн. лв за финансиране на проекти

post

Двата фонда, чрез които се кандидатства за финансиране по европейската програма “Джесика”, продължават да приемат проекти. Според данните от общо 160 млн. лв. финансов ресурс свободни за инвестиране са около 100 млн.лв. Допустими за финансиране са проекти за градско развитие в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Крайни ползватели на средствата могат…

12