Индексите на промишленото производство и оборотът на предприятията от мебелния сектор се увеличават

post

Секторът за производството на мебели обхваща около 1.6% от стойността на индустриалното производство в страната и създава около 2.1% от добавената стойност в индустрията. Отрасълът осигурява заетост на над 20 хил. души или 4% от заетите в промишлеността. С тези думи министърът на икономиката Божидар Лукарски откри международните специализирни изложения Техномебел и Светът на мебелите,…

В края на годината ще бъде отворена процедура за подкрепа на иновации в предприятията

post

“Министерство на икономиката ще насърчава разработването и внедряването на иновации, защото това ще доведе до устойчив икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт”. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриването на Втората годишна конференция “Иновации и предприемачество 2015: “Индустриално развитие, клъстери и технологии”. Форумът е под егидата на Министерство на икономиката и се…

Обследват енергийно предприятията веднъж на четири години

post

Предприятията в България ще бъдат енергийно обследвани минимум веднъж на всеки четири години. Това предвижда законопроект за енергийната ефективност, който беше приет по време на заседание на кабинета. По време на подобно обследване ще бъдат издавани сертификати на предприятията, като те могат да бъдат различни за отделните части на техните сгради в случай, че те…

Представят схема за енергийна ефективност на предприятията

post

В периода 9 юли – 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както и Договарящ орган по процедурата, ще представят пред всички заинтересовани страни, включително граждани и медии, програма…