Представят идеи за градската среда

post

Десет идейни проекта за естетизация на градската среда ще бъдат представени на 18 октомври в Центъра за култура и дебат “Червената къща” на ул. “Любен Каравелов” № 15. Разработките ще включват скулптура, дигитална фотография и текст, дело на авангардиста Венцислав Занков. Изложбата актуализира виждането за ролята, мястото и значението на скулптурата в публичното пространство и…

Представят проекта за единен европейски еко сертификат на сгради

post

Италианската агенция, която контролира подготовката на единен европейски еко сертификат на сгради, представи своя третата част на проекта, съобщава EuropeRe. Това е последната част от подготвителната фаза и сега комисията трябва да реши дали ще я приеме. Предложените еко етикети ще се отнасят за жилища, офиси и училища, като те ще бъдат разделени на две…

12