Предстоят проемни в Закона за кадастъра и имотния регистър

post

Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Промените целят да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, съобщиха от правителствената информационна служба. Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от Агенцията по геодезия,…