Пренасочват пари от Политиката в областта на подобряването на инфраструктурната свързаност на регионите

post

Разходите по Политиката в областта на подобряването на инфраструктурната свързаност на регионите ще бъдат намалени с 2,8 млн. лв. Тези средства ще отидат за развитието на регионите в страната и намаляване на различията. С тях ще бъдат увеличени и разходите по програмите „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия…

Пренасочват над 17 млн. лв към схема “Зелена градска среда”

post

45 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 3 млрд. лв. или 98 % от бюджета на Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) са публикувани от началото на нейното изпълнение през 2007 г. до 31 май 2012 г. Това беше отчетено по време на проведеното десето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на…

Пренасочват се 800 млн. лева по ОП „Регионално развитие” за енергийна ефективност

post

Подписани са 500 проекта и се изпълняват 500 обекта – фабрики, училища, детски градини и домове за възрастни хора. Това заяви вчера министър Плевнелиев. Пренасочват се 800 млн. лева по ОП „Регионално развитие” за енергийна ефективност. Той допълни, че енергийната ефективност е основен приоритет на правителството. „Това е бъдещето на България и това ще бъде…

Пренасочват 60 млн. евро към развитие на жп инфраструктурата

post

Сумата от 60 млн. евро, предвидена за развитие на пътната инфраструктура ще бъде прехвърлена към развитието на железопътната инфраструктура и развитието на устойчив градски железопътен транспорт. Това решението беше взето по време на заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Транспорт”. С тези промени „Метрополитен” ЕАД става допустим бенефициент по тази ос и фактически…

Пренасочват средствата от бюджета за инфраструктурни обекти с национално значение

post

Правителството ще предостави средства от централния бюджет за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение.  Решението беше прието на редовното заседание на Министерски съвет, а парите ще бъдат преведени  по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За приоритетно финансиране са включени автомагистрала „Марица“ – „Изграждане на дясно платно в участъка…

Пренасочват неусвоени от бюджета средства за екологични обекти

post

Министерският съвет прие проект, според който неусвоените от Закона за държавния бюджет средства ще бъдат пренасочени за екологичните обекти, предвидени за строителство през следващата година. От предвидените за 2010 г средства има неусвоен финансов ресурс на стойност 2 939 хил. лв. Парите са били за сепарираща инсталация и за изграждане на клетки депо за твърди…

Пренасочват неусвоени от държавния бюджет средства към еко проекти

post

Неусвоените средства от държавния бюджет за 2010 г. ще бъдат насочени към екологични проекти, предвидени за строителство през следващата година. Това реши Министерски съвет на редовното си заседание днес. Ежегодно правителството приема Списък на такива обекти, в който те са поименно указани и за които задължително се осигурява целева субсидия за изграждането им. Общо 1,…