Приемат се проекти по програма Интеррег-ИПП България-Сърбия

post

„Програмите за трансгранично сътрудничество са изключително важни за развитието на пограничните региони и намират все по-голям фокус. На места те дават дори  по-видими ефекти и резултати от секторните оперативни програми, които изпълняваме“. Toва каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри информационна кампания по първата покана за набиране на проектни предложения по…

Приемат се предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″

post

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″. Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на…

До края на месеца се приемат заявления за имотите по Северната тангента

post

30 януари 2015 г. е срокът за подаване на заявление по образец за сключване на съдебни споразумения със собствениците на имоти, през които ще преминава Северната скоростна тангента на София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Досега са постъпили 15 заявления. Със сключването на споразумения ще се ускори процеса за отчуждаване на имотите, влизащи в трасето…

Приемат два нови строителни закона през 2014-та

post

Два нови закона, касаещи строителния бранш, ще бъдат изготвени през 2014 година. Това са Законът за устройственото планиране и Законът за инвестиционното проектиране и строителство. Те ще бъдат подготвени от Министерството на инвестиционното проектиране. Това предвижда законодателната програма на правителството за 2014 година, която бе оповестена преди дни. Целта на двата нормативни акта е да…

Приемат становища по проекта за третия методиаметър

post

Обществено обсъждане на “Проект за изменение плана за регулация и план схеми на техническата инфраструктура за Трети метродиаметър, участък метростанция 1 до метростанция 6” тече до 4 октомври. Със заповед на кмета на район „Оборище“ е наредено всички писмени становища по проекта да се адресират до кмета на Столична община – район „Оборище“, като се…

Данов: Общините трябва да приемат приоритетно ОУП

post

Общините приоритетно трябва да приемат общи устройствени планове, защото без тях няма как да реализират европейски проекти. Това заяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов в Габрово. Той изтъкна, че в България едва 25% от общините са започнали разработването на общи устройствени планове. Министърът обясни, че самото изработване на плановете е задължение на местната власт,…

Приемат се коментари по схемата за интегриран градски транспорт в петте големи града

post

Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) публикува проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”. Основната цел на схемата е развитието на устойчиви и интегрирани системи за градски транспорт в петте големи града на България (Пловдив, Варна,…

WWF с конкурс за екофилм

post

Конкурс за кратък филм под наслова “Природа. Ти. Направи връзката” организира международната природозащитна организация WWF. Идеята на инициативата, организирана по случай 50-годишнината на WWF, е да даде възможност на талантливи филмови творци да насърчат хората да обичат, ценят и пазят природата, съобщи БТА. В състезанието, което ще продължи до 9 октомври 2011 г., могат да…