Стартира приемът на проекти за участие в PR Приз 2019 Influencing the Influencers

post

Стартира деветнадесетото издание на най-дългогодишния конкурс в сферата на връзките с обществеността – PR Приз 2019. Състезанието традиционно отличава най-добрите кампании на фирми, медии и публичен сектор за комуникация на корпоративни новини, продукти и услуги, каузи и събития, пише econ.bg. Новото тази година е разширената категория „Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри“. В тази категория могат…

Стартира втори прием на стратегии за близо 350 млн. лв. за Водено от общностите местно развитие

post

Стартира втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.). Общият финансов ресурс е в размер на 349 388 813 лв. Максималният размер на допустимите разходи за…

Ивелина Василева: Имаме готовност да стартираме прием на проекти по ОПОС преди добрението от ЕК

post

По Оперативна програма „Околна среда“ се изпълняват 239 проекта, а по инфраструктурните обекти са ангажирани повече от 14 500 постоянни и временни работни места. Това каза по време на отчета за първите 100 дни управление на МОСВ, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, предаде „Фокус“. „От 7 ноември до сега бяха проверени над…

Започва прием на проекти по програма LIFE

post

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в областта на околната среда. През 2014 г. подпрограмата на LIFE за околната среда ще предостави 238.86 млн. евро за разработване и внедряване на новаторски отговори на екопредизвикателствата в Европа, като се фокусира върху опазването на природата и биологичното разнообразие,…

Започна прием на кандидатури за сертификат „Зелена къща“

post

За трета поредна година малки места за настаняване – стаи и къщи за гости и семейни хотели, с капацитет не повече от 20 стаи могат да кандидатсват за сертификатна марка Зелена къща, съобщават от Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) . Обектите трябва да се намират в села и малки градове, за които е характерно…

Започва прием на проекти за междуселищна инфраструктура и ВиК по Програма за селските райони

От днес общините отново могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г, съобщават от Държавен фонд „Земеделие”.  Проектите, по които те може да получат фонансиране са за изграждане на селски пътища, канализация, водоснабдяване и друга междуселищна инфраструктура. Ще се приемат проекти също и за създаване или модернизиране на…