Приета е национална програма за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването

post

Правителството одобри Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България, която е актуализирана за програмния период 2014-2020 г. Документът е разработен в рамките на съвместен проект на министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните и Програмата на ООН за развитие. Основава се на анализа…

Приета е Енергийната стратегия на България до 2020 г

post

Министерски съвет прие на вчерашното си заседание Енергийната стратегия на България до 2020 г. предложена за одобрение от Народното събрание, съобщиха от правителствения пресцентър. Приоритетните направления в нея са гарантирането на сигурност на доставките на енергия, въвеждането на нови и усъвършенстване на съществуващите механизми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни…