Изграждането на „Струма”, „Хемус” и тунелът под Шипка остават приоритетни в програмния период 2014-2020 г.

post

Правителството прие решение, с което потвърждава пред Европейската комисия поетите ангажименти по приоритетните проекти от пътната транспортна инфраструктура на България за финансиране през програмен период 2014-2020 по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това е едно от условията за финализиране на преговорите по оперативната програма. С решението България поема ангажимент за успешно завършване на проекта за…

Транспортни и инфраструктурни проекти ще бъдат приоритетни в регионалното сътрудничество на България и Сърбия

post

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между българското Министерство на регионалното развитие и Министерството на регионалното развитие и местното самоуправление на Сърбия за сътрудничество в областта на регионалното развитие и европейската интеграция. Документът ще даде нов импулс на възходящото развитие на отношенията между двете страни в последните години, когато успешно беше реализирана Програмата за…

ЕК отпуска над 1,2 млрд. евро за приоритетни проекти по TEN-T

post

Европейската комисия обяви две покани за представяне на предложения по многогодишните и годишните програми на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2012 г. По двете процедури е предвидена сума в размер на 1,265 млрд. евро за финансиране на европейски проекти за транспортна инфраструктура за всички видове транспорт – въздушен, железопътен, сухопътен и морски/вътрешноводен транспорт – плюс…

България предлага проекти в четири приоритетни области за Дунавската стратегия

България е предложила проекти в четирите приоритетни области на Дунавската стратегия – свързаност, околна среда, социално-икономическо развитие и управление и сигурност. Страната ни е заинтересована и има готовност да осъществява координацията на дейностите по приоритетна ос „Развитие на туризъм и културен диалог” на Дунавската стратегия. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен…