„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД ще експлоатира редовна блок-влак линия между България и Германия

post

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД ще експлоатира редовна блок-влак линия между България и Германия. Това е пилотен за България проект, базиран на принципа на интермодалния транспорт, свързващ железопътен и сухопътен транспорт. Блок-влакът е с капацитет 68 товарни ремаркета (трейлери) и ще прави по един двупосочен курс на седмица. Очаква се до края на годината по линията…

МС определи концесионер на пристанищен терминал Лом

post

Правителството определи след провеждане на открита процедура „Порт Инвест” ЕООД за концесионер на пристанищен терминал Лом. Предложенията на дружеството надвишават някои от минималните изисквания по количествените критерии, определени в решението на Министерския съвет за откриване на процедурата по концесиониране, и в документацията за участие в нея. С офертата си „Порт Инвест” предвижда да извърши за…

Дават на концесия Пристанищен терминал Русе-център

post

Пристанищен терминал Русе-център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе ще бъде отдаден на концесия за максимален срок от 35 години, реши Правителството на дешното си заседание. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура по следните критерии – размер на фиксираната част на годишното концесионно плащане (50 на сто относителна тежест), размер…

„Параходство Български морски флот” става концесионер на „Пристанищен терминал Бургас изток – 2“

post

Министерският съвет определи дружеството „Параходство Български морски флот” за концесионер на „Пристанищен терминал Бургас изток – 2″, съобщиха от пресцентъра на Кабинета. Срокът на концесията е 35 г. Концесионерът се задължава да заплаща 80 на сто от размера на погасителните вноски по заема на България към Японската банка по Споразумение за заем от 1998 г….

Определиха „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за концесионер на пристанищен терминал Росенец

post

Правителството предостави концесия на пристанищен терминал Росенец на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, съобщава ведомствената пресслужба. Компанията е собственик на зоната за съхраняване на товари на пристанищен терминал Росенец. Концесията е предоставена за 35 г. Тя е за услуга с основен предмет управление и поддържане на обекта срещу правото и задължението на концесионера да извършва пристанищни…

Открита е процедура за предоставяне на концесия на “Пристанищен терминал Бургас изток-2”

post

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви процедурата за предоставяне на концесия на „Пристанищен терминал Бургас изток-2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Концесията на пристанищния терминал е в изпълнение на проекта на Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура в България чрез механизмите на концесия. Концесията включва пристанищната територия от…

Параходство ”Българско речно плаване” става концесионер на Пристанищен терминал Видин

post

С решение на правителството „Параходство Българско речно плаване” АД – гр. Русе, е определено за концесионер на Пристанищен терминал Видин-Север и Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, които са части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, съобщи пресслужбата на Министерски съвет. Офертата на „Параходство Българско речно плаване” АД и обвързващото предложение към нея…