Велоалея се очаква да свърже Видин и Силистра по поречието на река Дунав

post

Велоалея по поречието на река Дунав се очаква да свърже Видин със Силистра. Очаква се мащабното проектно начинание да бъде подкрепено от програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в следващия програмен период като стратегически проект. С финансиране от нея ще се изготви и пълно предпроектно проучване за поречието на реката, което ще има…

Над 1,7 млн. лв. от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония се пренасочват към екологични и туристически проекти

post

Над 1,7 млн. лв. ще бъдат преразпределени по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 за финансиране на проекти в областта на опазването на околната среда и развитието на туризма в трансграничния регион между двете държави. Средствата се отпускат след решение на Министерския съвет, който одобри промяна…

Одобрена е промяна на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

post

Министерският съвет одобри промяна на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II. Изменението е предложено от Управляващия орган в резултат на извършен вътрешен анализ в периода май – юли 2019 г. С оглед финансиране на проекти от списъка с резерви ще бъде преразпределен ресурс…

Пет общини ще могат да реализират проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020

post

Общините Борован, Бобовдол, Костинброд, Ботевград и Рила ще могат да реализират проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Това става възможно след решение на Министерския съвет за одобрение на промяна на Програмата. Изменението е предложено от Управляващия орган в резултат на извършен вътрешен анализ на изпълнението в периода…