Стартира процесът по подготовка на програма България-Румъния 2021-2027

post

Напредъкът в изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за 2018 г. беше отчетен на единадесетото заседание на Комитета за нейното наблюдение, което бе ръководено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя приветства добрите темпове на изпълнение, високата разпознаваемост на програмата сред бенефициентите и реализираните успешни проекти в полза…