Конкурс за изработване на методика за определяне на проектантските цени

post

Камарата на архитектите в България (КАБ) обяви конкурс за изработка на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. Целта е документът да регламентира ясни правила за изчисление на себестойността на проектантската дейност. Тези правила трябва да са разбираеми, както за инвеститорите, така и за проектантите. Те трябва да са недвусмислени и…