Стартира приемът на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

post

Стартира приемът на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Над 11 млн. евро са средствата за проекти между двете държави по първата Покана, която обявяват днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ…

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на Република Македония oбявяват първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз….

Договорени са 90% от ОП “Конкурентоспособност”

post

„Три пъти повече фирми от Северозападна България са подали проектни предложения по първата открита процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 спрямо предходния програмен период“. Това съобщи  министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на пресконференция за представяне на напредъка по изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (ОПРКБИ. Той посочи,…

Открит е приемът на проектни предложения по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

post

Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) взе решение за откриване на всички процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТТИ. На електронната страница на програмата в категория Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, секция Кандидатстване по ОПТТИ са публикувани поканите за подаване на…

Подадени са 1050 проектни предложения за финансиране по„Растеж и устойчиво развитие на регионите“

post

„Българските общини подадоха 1050 проектни предложения за финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ на обща стойност от 1,943 млрд. лв., а списъкът с обобщената информация от апликационните форми  е 113 страници, това е впечатляващо“. Така министърът на финансите Петър Чобанов, който е председател на Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и…

Отворена е четвърта покана за проектни предложения по програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г

post

Последната, четвърта покана за проектни предложения по програма „Югоизточна Европа“, е отворена за кандидатстване от 10 октомври 2011 година до 25 ноември 2011 година, 16:00 часа централноевропейско време, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тя важи за всички приоритети и сфери на интервенция. Прогнозният бюджет на поканата е 52,7 милиона евро от Европейския…

Набира се проектни идеи по схемата за осигуряване на социални жилища за уязвими и социално слаби групи

post

Стартира набирането на проектни идеи с цел създаване на пилотен модел за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и устойчиво решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората в неравностойно и уязвимо положение на територията на общини в обхвата на градските агломерационни ареали, съобщава eufunds.bg. По схемата могат да кандидатстват 86 общини. Бюджетът…

Проектни предложения за 1,6 млрд. лв в тазгодишната програма на ОП „Транспорт“

post

Изграждане на Автомагистрала Струма (София – Кулата), елиминиране на тесните места по Рейн – Майн – Дунав, включващ целия участък на реката на българска територия и Модернизиране на железопътната линия Видин – София – Кулата са трите приоритетните проекти за развитие на TEN-T мрежата у нас. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията…