Браншови организации протестират срещу проектозакона за отпадъците

post

Пет браншови организации сключиха споразумение за изтегляне на проектозакон за управление на отпадъците, предложен от Министерски съвет. Според тях, новият закон не само ще ограничи сивия сектор и кражбите на метали, каквато бе основната му цел, но и ще ги поощри. В протестното споразумение участват Българската стопанска камара,  асоциацията на металургичната индустрия (БАМИ), Българската асоциация…

Започва обществено обсъждане на проектозакона за ВЕИ

post

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма стартира процедура за обществено обсъждане на проектозакона за енергията от възобновяеми източници. Според нови тектове в проекта освен за електропроизводство, енергията от ВЕИ вече ще може да се използва и за отопление, охлаждане и транспорт. Измененията имат за цел да осигурят изпълнението на ангажимента на България до 2020 г….