12 проекта ще бъдат финансирани по проект “Красива България”

post

12 проектни предложения за достъпна среда в обществени сгради ще се финансират с близо 1 млн. лв. по проект “Красива България” на социалното министерство. Управителният съвет на проект “Красива България” одобри 12 проектни предложения за осигуряване на достъпна среда в обществени сгради, които се посещават от над 400 000 граждани годишно. Реализирането на проектите ще доведе значителен социален ефект и ще улесни деца и пълнолетни хора с увреждания…