Спад на производствените цени в еврозоната през декември

post

Индексът PPI, измерващ цените на производител в еврозоната, се понижи през декември с 0.8% спрямо ноември, когато се понижи с 0.3%, показват данни на Евростат. Спадът се дължи до голяма степен на понижение на енергийните цени през декември с 2.6%, след тяхно понижение с 1% през ноември. На годишна база растежът на производствените цени в…

Производствените цени се вдигнаха с 3.7% за година

post

Общият индекс на цените на производител през септември 2018 г. нараства с 3.7% в сравнение със същия месец на 2017 г., съобщи Националният статистически институт. Увеличението се дължи на поскъпването в енергетиката с 4.2% и в преработващата промишленост с 3.8%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – с 3.0%. От данните на НСИ се…

Близо 7% ръст на производствените цени в България през юни

post

През юни 2018 година общият индекс на цените на производител в България (индексът PPI) нарасна с 0,8% спрямо май, когато се повиши с 1,4 на сто, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). По-съществено нарастване на цените – с 5,3% е отчетено в добивната промишленост и с 0,8% в преработващата промишленост, докато цените при производството…

С 2,4% се повишават производствените цени в България през февруари

post

През февруари 2018 година общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижи с 0,6% спрямо януари, когато нарасна с 0,8%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). По-значим спад от 0,8% беше отчетен при цените в преработващата промишленост, докато цените при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, се…