6.6% по-малко инвестиции планират българските промишлени предприятия през 2018 г.

post

Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2017 г. са със 7.4 на сто повече в сравнение с 2016 година. Това показват данни от мартенското редовно бизнес наблюдение на на Националния статистически институт (НСИ) на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, с което се осигурява информация както за реализираните от тях…